1989

Voir Film Violent Cop (Sono otoko, kyebe ni tsuki) streaming 1989 Film

Violent Cop ce Film en : 1989 ecrit : Hisashi Nozawa,,... Takeshi Kitano , Maiko Kawakami ,... un resume de : Un policier violent est aux prises &agra...

Realisateurs: Hisashi Nozawa

Acteurs: Takeshi Kitano , Maiko Kawakami , Makoto Ashikawa , Shir� Sano , Sei Hiraizumi , Mikiko Otonashi , Hakury� , Ittoku Kishibe , Ken Yoshizawa , Hiroyuki Katsube , Noboru Hamada , Yuuki Kawai , Ritsuko Amano , Tar� Ishida , Katsuki Muramatsu , Ken

10 IMDB Rating 41 Views